Cari Blog Ini

14 Agustus 2010

2. Sejarah Perkembangan Puasa

Puasa adalah satu ibadat yang terlah lama berkembang dalam masyarakat manusia sebelum Islam, Surah Al-Baqarah ayat 183 bermaksud: Sebagaimana yang telah ditetapkan ke atas orang yang sebelum kamu.

Imam Al-Qurtunbi dalam Jami' Li Ahkam Al-Quran mentafsirkan: Sebagaimana yang telah ditetapkan ke atas orang yang sebelum kamu mengatakan: As-Syuib, Qatadan dan lain-lain menetapkan bahawa penyerupaan di sini kempabali kepada waktu puasa dan kadar lama puasa.

Mujahid pula berkata: Allah telah memfardhukan puasa ke atas setiap umat. Syed Redha pula berkata: Puasa itu pernah dilakukan orang Arab sebelum Islam. Diberitakan oleh Aisyah: Bahawa orang Quraisy ada berpuasa pada hari Asyura, Manakala Imam Abduh mengatakan: Menurut pendapat yang masyhur dalam kalangan umat Islam bahawa puasa itu diwajibkan ke atas semua pemeluk agama seperti bangsa Masir Kono, bangsa Yunani atau Greek yang mempastikan berpuasa ke atas lelaki dan wanitanya. Demikian juga bangsa Rom dan orang Hindu terus mengerjakan puasa hingga ke hari ini.

Dala kitab Taurat dan Injil tidak terdapat keterangan yang mewajibkan puasa secara terus terang, tetapi apa yang dapat dipastikan bahawa Nabi Musa ada berpuasa 40 hari lamanya. Manakala orang Yahudi sekarang berpuasa 7 hari lamanya buat memperingati keruntuhan Darus Salam, juga puasa sehari di bulan Rejab iaitu bulan yaang ke lapan dari tahun Syamsiah.
Manakala puasa orang Nasrani yang termasyhur ialah puasa sebelum Aid Al-Fasih hari memperingati Al-Masih bangun dari kubur (puasa ini dilakukan Nabi Musa, Nabi Isa dan Hawari).

Tegasnya dapat disimpulkan bahawa puasa bukan sahaja difardhukan kepada orang Islan selepas diutus Nabi Muhammad SAW sahaja, tetapi sebelum ini juga umat yang beragama terutama sekali agama Nasrani dan Yahudi juga disyariatkan untuk berpuasa. Demikian juga dengan penganut-penganut agama lain seperti Mesir Kono ddan lain-lain. 13 Ogos 2010.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar