Cari Blog Ini

15 Agustus 2010

11. Hikmat Puasa

Setiap perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada menusia mempunyai tujuan dan hikmat sama ada dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis secara terus terang atau yang dapat dikesan sendirii oleh manusia melalui pengalaman dan kajian.

Bila kita meneliti ibadat puasa selain daripada yang dijelaskan oleh Al-Quran sendiri iaitu untuk melahirkan ketakwaan sebagai tujuan utama dan ada hikmat-hikmat lain yang tidak dapat dikesan, antaranya:

Pertama: Membersih dan mensucikan diri daripada akhlak yang dicela, perangai yang dikeji dan tindak tanduk yang terkutuk. Mengikut maksud sabda Nabi: Tiap-tiap ssesuatu itu ada zakatnya yakni penyuciannya dan zakat tubuh badan ialah puasa.

Penyucian melalui puasa itu bererti membiasakan diri mengawal dan menguasai jasmani daripada menyahut tuntutan perut dan tekak yang sangat-sangat diperlukan oleh tubuh.

Kedua: Melatih dan menguatkan iradah dan semangat supaya orang yang berpuasa itu dapat melawan kemahuan seksual yang berkubar-kubar dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, seterusnya perkara-perkara yang membahayakan diri sendiri terutamanya melalui pemakanan yang tidak seimbang.

Ketiga: Untuk menyuburkan dalam jiwa kita satu tenaga kekuatan menghadapi penderitaan bila kita terpaksa menderita dan untuk menguatkan iradah atau kemahuan dalam mengejar cita-cita dan tujuan hidup yang murni.

Keempat: Membiasakkan diri dan jiwa serta memelihara amanah dan tanggungjawab. oleh kerana puasa merupakan satu amanah Allah yang paling berat dan amat sukar memeliharanya, maka apabila kita telah dapat memelihara amanah dan tanggungjawab Allah itu dengan sempurna, maka akan terdidiklah jiwa kita untuk memelihara segala amanah-amanah lain yang dipertanggungjawabkan kepada kita.

Kelima: Membentuk umat Islam sebagai 'Ummatan Washotho' dan umat yang mengamalkan sistem dan peraturann hidup yang sederhana sikapnya, yang seragam dan sepadu dalam segala hal sama ada dari segi pembangunan rohani mahu pun pembangunan fizikalnya. Seterusnya menanamkan semangat peri kemanusiaan, semangat rasa kasih sayang dan belas ihsan sesama manusia terutama mereka yang kurang bernasib baik seperti fakir miskin, anak-anak yatim dan orang yang melarat hidupnya. 15 Ogos 2010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar