Cari Blog Ini

14 Agustus 2010

5. Puasa Mengimbangi Tuntutan Jasmani

Puasa sebulan Ramadhan dalam setahun terhadap jiwa serupalah bendingannya dengan riadhah sanawiyah atau sukan tahunan. Jika peraturan-peraturan kesihatan tubuh menetapkan supaya setiap pekerja yang ingin memelihara kesihatan mesti bersukan sebulan lamanya dalam tiap-tiap tahun, dalam masa bersukan sebulan itu ia harus mengurangkan makanan atau santapan jiwa dan mengurangkan sebarang aktiviti yang memberatkan akal fikiran. Manakala peraturan roh pula menetapkan supaya manusia melatih dirinya sebulan dalam setahun dengan mengurangkan makanan dalam tubuhnya bagi meningkatkan tahap maksima kerohaniannya.

Dari contoh tersebut kita dapati para doktor menetapkan keperluan istirahat dari sebarang aktiviti kerohanian dan pemikiran yang boleh menjejaskan kekuatan fizikal untuk sebulan lamanya dalam tiap tahun dengan alasan perlu meningkatkan tenaga untuk mencapai tahap kecergasan tubuh yang maksima bagi menghadapi cabaran jasmmani. Manakala doktor rohani berhujah sebaliknya pula, iaitu tenaga jiwa yang diperolehi oleh manusia dalam bergelomang dengan kebendaan selama sebelas bulan itu perlu diganti dengan menguranngkan makanan tubuh badan selama sebulan dalam setahun.

Dengan demikian tegaslah bahawa maksud Islam dengan memfardhukan puasa ialah untuk menghasilkan perimbangan atau menseragaamkan di antara hak tubuh badan dan hak jiwa supaya manusia itu menjadi manusia yang seimbang dan sempurna.

Manusia diciptakan oleh Allah dengan kombinasi dari dua unsur. Pertama, jisim yakni tubuh kasar dan kedua, roh iaitu nur Allah. Kedua-dua unsur ini memerlukan makanan dan santapan masing-masing. Tubuh badan memerlukan zat dan tenaga dari makanan yang berzat dan berkhasiat. Manaka roh yang mengambil wujudnya dari nur Allah memerlukan santapan dalam jiwa atau kerohanian.

Ini bermakna kita tidak boleh menjadikan tubuh badan luaran mengadakan hubungan secara langsung di antara jiwa dengan Allah. Lantaran itu mestilah ia berusaha mengadakan hubungan secara langsung di antara jiwa dengan Allah melalui ibadat seperti puasa, solat dan lain-lain lagi, supaya dengan melalui ibadat itu ia sentiasa mendapat tenaga baru yang sanggup mengatasi kehendak-kehendak tubuh dan dalam masa yang sama dapat berhubungan dengan penciptanya melalui ibadat khasnya ibadat puasa. 14 Ogos 2010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar