Cari Blog Ini

14 Agustus 2010

3. Puasa Mengajar Berdisiplin

Berdisiplin dan bersistem adalah satu cara hidup orang bertamadun. Lantaran itulah kita dapati Islam begitu menitikberatkan penganutnya supaya mengamalkan sifat tersebut dalam setiap lapangan hidup.

Sekiranya kita menganalisa ibadat puasa, jelas menunjukkan kepada kita bagaimana Islam telah mengatur dan mendidik umatnya supaya hidup berdisiplin secara amali yang dapat memberi kesan yang begitu jelas dalam kehidupan sehari-hari, kerana amalan ibadat puasa merupakan madrasah atau institusi pendidikan rohani, akhlak, peri kemanusiaan, kesihatan dan kemasyarakatan yang menjamin kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Contohnya, lihatlah bagaimana puasa Ramadhan difardhukan. Ia diwajibkan berpuasa dalam masa tertentu dan dalam bulan Ramadhan sahaja, tidak lebih dan tidak kurang. Ia juga diwajibkan berpuasa serentak dengan kelihatan anak bulan Ramadhan dan diwajibkan berbuka pada hari raya serentak dengan kelihatan anak bulan Syawal, seterusnya setiap orang Islam diwajibkan berpuasa bila menjelangnya fajar hinggalah terbenam matahari dengan syarat-syarat dan peraturan-peraturan tertentu.

Dari ketetapan yang ditentukan oleh Allah SWT kepada hambaNya yang beriman melalui sistem puasa ini jelas menunjukkan bahawa umat Islam semenjak dari akil baligh lagi telah dilatih dan dididik supaya hidup bersistem dan berdisiplin secara berjemaah atau kolektif dalam bentuk dan cara tertentu mengenai masalah pokok dalam Islam.

Puasa Ramadhan adalah rukun Islam yang menjadi fardhu 'ain kepada setiap muslim, bila mana ibadat ini dapat dilaksanakan setahun sekali dalam sebulan dengan cukup syarat rukunnya, maka kesan dari amalan tersebut akan menjalar dan meresap ke dalam kehidupan sehari-hari di luar bulan Ramadhan. Dengan latihan ini, ia akan dapat menseragamkan kedudukan setiap orang yang beriman kepada Allah dalam menunaikan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dalam masa yang sama ia menseragamkan cara bertindak, meseragamkan penyatuan tekad dan niat dalam usaha membangunkan masyarakat dan ummah serta negara tercinta khasnya dalam konteks satu Malaysia. 14 Ogos 2010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar