Cari Blog Ini

15 Agustus 2010

15. Memelihara syarat Rukun Puasa

Puasa di bulan Ramadhan amat tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Lantaran itu dalam menunaikan ibadat puasa itu kita dimestikan memelihara adab sopan dan syarat rukunnya, kerana puasa amat besar pahalanya dan dapat menghapuskan dosa. Ini bermakna syarat utama yang perlu ada ialah keimanan yang penuh dan sentiasa patuh kepada perintah Allah, kerana mengikut maksud sabda Nabi SAW daripada Abu Said: "Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan dan mengetahui segala batas-batas serta memelihara diri daripada segala yang tidak baik atau menjada dirinya daripada perkara-perkaraa yang sepatutunya dijaga, nescaya puasanya itu dapa menghapuskan dosanya yang lalu."

Sabdanya lagi yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah daripada Salman Al-Farissi bermaksud: "Barangsiapa bertathowwu' iaitu mengerjakan perkara-perkara yang sunat di dalam bulan Ramadhan dengan sesuatu perkara dari perkara-perkara kebajikan adalah seperti orang yang menunaikan suatu fardhu di bulan lainnya, dan sesiapa yang menunaikan suatu fardhu di dalam bulan Ramadhan adalah seperti orang yang menunaikan 70 fardhu di bulan lainnya."

Untuk mendapatkan puasa yang makbul dan memperolehi ganjaran sebagaimana di atas, puasa yang dikerjakan itu mestilah bukan setakat meninggalkan makan minum dan aktiviti seksual sahaja, tetapi dari pengertian hadis tersebut, keimanan dann keyakinan kita mematuhi perintah Allah itulah yang menjadi syarat utama. lantaran itu kita berpuasa hendaklah semata-mata mengharapkan keredhaan Allah bukan kerana sebab-sebab lain seperti kesihatan, ekonomi atau malu dengan orang lain yang kesemuanya itu merupakan ciri-ciri kebendaan tanpa dikaitkan dengan ciri-ciri kerohanian dan takwa.

Disyariatkan puasa bukanlah dilihat dan dinilai dari segi lahir tetapi ia dinilai dari segi hakikat dan roh atau kualiti puasanya. Oleh kerana itulah peraturan-peraturan dan batas-batasannya perlu dipelihara dengan sempurna. Kerana itulah juga dilarang melakukan segala perkara yang bertentangan dengan tujuan dan matlamat puasa sebagai usaha membentuk manusia yang bertakwa dan berguna kepada dirinya, keluarganya, masyarakat dan negaranya. Ini kerana dengan menyempurkanak ibadat puasa bermakna kita sudah berupaya memahami erti kehidupan yang sebenar sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. 15 Ogos 2010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar